ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 14:18:33  
จังหวัดแพร่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี 2560
จังหวัดแพร่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี 2560
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(13ก.ย.60) ที่อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ และหน่วยงานของในสังกัดกรมประมงในจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ ปลาสร้อยขาว ปลายี่สก และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น รวมจำนวน 500,000 ตัว ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่มีพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469 ให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำ หรือกรมประมงในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่สนพระทัยในกิจการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการหรือนักเรียนไปศึกษาวิชาเพาะพันธุ์ปลาในต่างประเทศ จึงขอขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันประมงแห่งชาติ /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว / พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 505

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738