ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 14:20:05  
จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แก่ผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กว่า 8,000 คน ในวันอาทิตย์ท
จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แก่ผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กว่า 8,000 คน ในวันอาทิตย์ท
จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ป้องกันการทุจริต และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กว่า 8,000 คน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายนนี้

วานนี้ (12 ก.ย.60) ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ของศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดพะเยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ ทั้งด้านการจราจร ความปลอดภัยบริเวณสนามสอบ ด้านที่พัก ร้านอาหาร และการเดินทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย และกำหนดให้จังหวัดพะเยาจัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่ออำนวยการจัดสอบแข่งขันดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบ ได้มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพื้นที่เชียงราย เป็นผู้ประสานงานการสอบของศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ ศูนย์สอบจังหวัดพะเยาจะมีผู้เข้าสอบ จำนวนรวม 8,230 คน แยกเป็นสถานที่สอบดังนี้ 1.โรงเรียนประชาบำรุง 2,450 คน 2.โรงเรียนอนุบาลพะเยา 870 คน 3.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1,800 คน 4. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 560 คน 5.โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวย์) 540 คน 6.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 570 คน 7.โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 900 คน และ 8.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 540 คน จังหวัดพะเยา จึงขอให้ผู้เข้าสอบได้ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตามประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738