ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 14:58:59  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดลำพูนให้ความรู้ด้านภาษี และการลงทุนแก่ประชาชน ในงาน " เดินหน้าธุรกิจยุค 4 . 0 "
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดลำพูนให้ความรู้ด้านภาษี และการลงทุนแก่ประชาชน ในงาน " เดินหน้าธุรกิจยุค 4 . 0 "
ผู้ประกอบการ และผู้สนใจร่วมงาน เดินหน้าธุรกิจยุค Thailand 4.0 กับมาตรการกระทรวงการคลังซึ่ง สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

วันนี้ ( 13 กันยายน 2560 ) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดงานเดินหน้าธุรกิจยุค Thailand 4.0 กับมาตรการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน , ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม - ขนาดกลาง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รับทราบมาตรการที่เกี่ยวกับภาษี และขั้นตอนการจดทะเบียนผู้ประกอบการ โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจ , การให้คำปรึกษา แนะนำสินเชื่อ ดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารต่าง ๆ , การให้ความรู้ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนนิติบุคคล การให้ความรู้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ การจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก ธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร.053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738