ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 15:43:35  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินแก่ ผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินแก่ ผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน มอบเงินอุดหนุนเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลำไยอบแห้งที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการบริหารจัดการรับซื้อลำไยในช่วงผลผลิตล้นตลาด

บ่ายวันนี้ ( 13 กันยายน 2560 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสาลินี วังตาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ( Micro SME ) โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมมอบเงินสนับสนุน ซึ่งมีการมอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ( Micro SME ) จำนวน 65 ราย วงเงิน 13 ล้านบาท โดยจากการสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการได้คำตอบว่า 80 % ต้องการเงินเพื่อไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และอีก 20 % ต้องการนำเงินมาเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจและซื้อลำไย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนได้อีกที่ศูนย์ OSS จังหวัดลำพูน
ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่าผู้ประกอบการลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูน ส่วนหนึ่งขาดสภาพคล่องในการซื้อเครื่องอบลำไยเพื่อรองรับปริมาณลำไยจำนวนมากจากปัญหาลำไยล้นตลาด กระทั่งมีการยื่นคำขอมายัง สสว. เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากโครงการ Micro SME Loan ของ สสว. จำนวน 135 ราย วงเงิน 27 ล้านบาท สสว.ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จำนวน 112 ราย คิดเป็นวงเงินรวม 22,400,000 บาท พร้อมเบิกจ่ายจำนวน 65 ราย คิดเป็นวงเงิน 13 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สสว.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการเร่งรัดจัดทำสัญญา รวมทั้งตั้งเรื่องเพื่อการเบิกจ่ายกรณีเร่งด่วน ให้ทันกับความต้องการของผู้ประกอบการในการบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน
การช่วยเหลือผู้ประกอบการของ สสว. ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการลำไยอบแห้งสามารถรับซื้อลำไยสดในจำนวนมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการ จะนำเงินส่วนนี้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกลำไยเพื่อแก้ปัญหาลำไยล้นตลาดอีกทางหนึ่ง
สำหรับวงเงินที่สสว. ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลให้ช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินแก่ผู้ประกอบการฯ มีจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา สสว. ได้อนุมัติวงเงินจากกองทุนพลิกฟื้น และฟื้นฟูกิจการแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อยทั่วประเทศไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,327 ราย คิดเป็นวงเงิน 679.46 ล้านบาท เฉลี่ยรายละประมาณ 512,027 บาท.

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : วีรยุทธ ชนกล้าหาญ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 369

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738