ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 16:30:42  
มูลนิธิ เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกส้ม และโรคกรีนนิ่ง
มูลนิธิ เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกส้ม และโรคกรีนนิ่ง
มูลนิธิ เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกส้ม และโรคกรีนนิ่ง แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร หัวหน้าโครงการวิจัยโรคกรีนนิ่งในส้ม สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคกรีนนิ่งในส้ม เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่มีเพลี้ยไก่แจ้เป็นพาหะ เชื้อจะเข้าไปอยู่ในท่ออาหารทำให้แพร่กระจายไปทั่วลำต้น จนทำให้ต้นส้มตาย อย่างไรก็ตามขณะนี้เกษตรกรได้แก้ปัญหาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะ ampicillin ฉีดเข้าไปในต้นส้ม เพื่อแก้ปัญหาโรคกรีนนิ่ง ทางกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนส้ม จึงได้ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกส้มเป็นจำนวนมาก เพื่อเก็บตัวอย่างดินและน้ำ เปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าที่มีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนส้มในพื้นที่ อ.ฝาง เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะ ampicillin แก้ปัญหาโรคกรีนนิ่งในส้ม เป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น หากจะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน จะต้องมีการผสมผสานอย่างเป็นระบบ คือใช้กิ่งพันธุ์ที่ปลอดโรค กำจัดพาหะนำโรคคือเพลี้ยไก่แจ้ กำจัดต้นส้มที่เป็นโรค ซึ่งจะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกัน ในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ แมลงที่เป็นพาหะ นำโรคจากสวนที่ไม่ได้ควบคุมไปยังสวนที่ดำเนินการควบคุม หากไม่ดำเนินการตามวิธีการดังกล่าว จะไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคกรีนนิ่งในส้มได้

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738