ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 17:07:56  
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

บ่ายวันนี้ (13 กย.)นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2560 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาการค้ามนุษย์ รวม 3 รุ่นรวม 450 คน /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาการค้ามนุษย์ไปแล้ว 1 รุ่นจำนวน 270 คนและเตรียมจัดอีก 3 รุ่น/ กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเด็กและเยาวชนในหอพัก ในโรงเรียน 3 รุ่น รวม 150 คน นอกจากนั้นมีการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวน 3 รายๆละ 6 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
จากนั้นมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560-2561/

ข่าวโดย : วาสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738