ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 17:19:03  
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่จังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างราบรื่น ล่าสุด การสร้างฐานพระเมรุมาศ ดำเนินการคืบหน้าแล้ว กว่าร้อยละ 50
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่จังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างราบรื่น ล่าสุด การสร้างฐานพระเมรุมาศ ดำเนินการคืบหน้าแล้ว กว่าร้อยละ 50
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เผยถึงการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง เป็นไปอย่างราบรื่น ล่าสุด การสร้างฐานพระเมรุมาศ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 50 พร้อมทยอยติดตั้งโครงสร้างเหล็กพื้นฐาน ตกแต่งประติมากรรม ให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ มั่นใจจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม นี้

นายยรรยง พลสันติกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นไปอย่างราบรื่น ล่าสุด การสร้างฐานราก คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 50 จากนั้น จะเริ่มติดตั้งโครงสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในวันที่ 15 กันยายน นี้ พร้อมการตกแต่งประติมากรรม ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ตามรูปแบบของกรมศิลปากร ที่เรียกว่า “จัตุรมุข” มั่นใจจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ
ทั้งนี้ พระเมรุมาศจำลอง ก่อสร้างขึ้นตามรูปแบบของ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมศิลปากร มีระดับความสูง ตั้งแต่ฐานถึงยอดประมาณ 22 เมตร 35 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ฐานพระเมรุมาศด้านในทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านละ 4.5 เมตร ส่วนฐานด้านนอก มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 16 เมตร จัดตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738