ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 18:14:40  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการสูบบุหรี่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการสูบบุหรี่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ต่อต้านการสูบบุหรี่ หวังสกัดนักสูบหน้าใหม่ หลังพบมีแนวโน้มผู้สูบบุหรี่ในแม่ฮ่องสอนมีอัตราที่สูงขึ้น ขณะที่ผู้ร่วมกิจกรรมวอนขอคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่สังคม

เช้าวันนี้ (13 ก.ย. 60) นักศึกษาจาก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยมีนายวินัย ไชยวงศ์ญาติ คณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับนายปฐม นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางอ่อนศรี ศรีอัมพร ผู้นำนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน และให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 %
นางสาวสมหมาย กล้าณรงค์ เครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และประกาศเจตนารมณ์ของคณะอาจารย์ นักศึกษา นี้เกิดขึ้น เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตในประชากรทั่วโลก พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากการสูดดมควันบุหรี่มีจำนวนสูงกว่า 6 แสนคนต่อปี ซึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มของผู้สูบบุหรี่สูงขึ้น โดยเฉพาะประชากร อายุ 15 ปี ถึงร้อยละ 30
ขณะที่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและฝากไปถึงผู้สูบบุหรี่ขอให้เลิกสูบบุหรี่เพราะเป็นอันตรายกับตนเอง และคนที่อยู่ใกล้ชิด โดยพวกเขาหวังว่าจะกระตุ้นให้คนที่สูบบุหรี่คืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่สังคม

ข่าวโดย : วรวิทย์ ศิรมณี
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวศ. แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738