ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 22:54:38  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยสนธิกำลังจากหน่วยงานราชการหลายภาคส่วน

ค่ำวันนี้ (13 กันยายน 2560) นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยสนธิกำลังจากหน่วยงานราชการหลายภาคส่วน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง สำนักงานจัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายเร่งด่วนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และปล่อยแถวขบวนลงพื้นที่ตรวจตราเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กสตรีถูกล่อลวงค้าบริการในพื้นที่อำเภอเมือง โดยแบ่งกำลังเป็น 2 ชุด
รองผู้ว่าราชการฯ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมาทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะในลักษณะการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ทำการอบรมให้ความรู้กับประชาชนการเสริมสร้างความรู้แกนนำ เครือข่ายการทำสื่อประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพการออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านค้า
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการเป็นมนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของการลดความเชื่อมั่นในการค้าขายหรือส่งออกของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่ปัจจัยสำคัญที่ต้องตระหนักมากที่สุดคือหลักมนุษยธรรมที่ทำให้ภาพรวมของประเทศเสียหายทั้งในด้านสังคมความรุนแรงและอื่นๆ ตามมา จึงจะต้องดูแลและปราบปรามอย่างจริงจังและให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ มุ่งมั่นขจัดคนค้าคนไม่ให้มีที่ยืนบนผืนแผ่นดินนี้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งระบบด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมากขึ้น การลงโทษผู้กระทำผิดการป้องกันการคุ้มครองและการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738