ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2560 / 00:23:25  
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ จ.ลำพูน เตรียมหลังคายอดบุษบกเพื่อยกขึ้นประกอบแล้ว
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ จ.ลำพูน เตรียมหลังคายอดบุษบกเพื่อยกขึ้นประกอบแล้ว
จ.ลำพูน เตรียมหลังคายอดบุษบกเพื่อยกขึ้นประกอบพระเมรุมาศจำลองใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่สนามฟุตบอล สำนักงาน อบจ.ลำพูน ให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ

นายภิญโญ เพชรสลับศรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำพูน บริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ว่า ในส่วนของการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ขณะนี้ที่จังหวัดลำพูนได้ก่อสร้างฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มทยอยติดตั้งโครงสร้างเหล็กพื้นฐาน จากนั้นจะเริ่มตกแต่งประติมากรรมต่าง ๆ ให้มีความสวยงามตามแบบที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้ โดยจะต้องแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ได้ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานราวบันไดส่วนฐานพระเมรุมาศแล้วเสร็จ งานติดตั้งเสาโครงเหล็ก, โครงเหล็กพื้นบุษบก, โครงเหล็กเชิงกลอนระดับที่ 1-3 แล้วเสร็จ สำหรับงานบุไม้อัดกันชื้นโครงเหล็กเชิงกลอนระดับที่ 4-7 และหลังคายอดบุษบกเพื่อยกขึ้นประกอบในวันนี้ (14 ก.ย.60) ซึ่งพระเมรุมาศจำลองมีรูปแบบเหมือนกันทั่วประเทศ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบที่เรียกว่า ‘จตุรมุข’ และมอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการพร้อมจัดส่งมาให้แต่ละจังหวัดจัดประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้ประกอบพิธีบวงสรวงสถานที่ใช้ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต ช่วยปกปักรักษาให้การดำเนินงานการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองแห่งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
จังหวัดลำพูน ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ใน 8 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองลำพูนร่วมกับจังหวัดลำพูน จัดที่สนามกีฬา (สนามฟุตบอล) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง อำเภอลี้ ที่พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย อำเภอบ้านโฮ่ง ที่วัดพระเจ้าตนหลวง อำเภอแม่ทา ที่วัดศรีมงคล (เหมืองลึก) อำเภอทุ่งหัวช้าง ที่วัดห้วยห้าง อำเภอเวียงหนองล่อง ที่วัดบ้านดง และอำเภอบ้านธิ ที่วัดป่าสัก ขณะที่ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน จะใช้รูปแบบดอกดารารัตน์ ซึ่งเป็นดอกไม้ทรงโปรดของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ช่อใหญ่ โดยใช้รูปแบบดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูน คือ ดอกทองกวาว จำนวน 8 ช่อ ตามจำนวนอำเภอ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 311

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738