ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2560 / 15:55:16  
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง บูรณาการกับหลายหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ต้องขังหญิงถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง แม่บ้านมหาดไทย สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ “คนลำปางไม่ทิ้งกัน” และองค์กรมูลนิธิเพื่อการกุศลในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ ปันน้ำใจให้เป็นคนดี กลับสู่สังคม” ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ต้องขังหญิง กว่า 350 คน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณโรงอาหาร แดนกักขังหญิงภายในเรือนจำกลางลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำหรับกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ ปันน้ำใจให้เป็นคนดี กลับสู่สังคม” ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์ในเขตพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการสานพลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ร่วมกันทำความดีแก่สังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณของพระองค์ท่าน และเกิดจิตสำนึกพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม ซึ่งในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมพบปะกับผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดภายในเรือนจำ พร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ต้องขัง โดยกล่าวขอให้ทุกคนได้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำ และเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วก็ขอให้เป็นคนดีของสังคม ทำการปรับปรุงตัวให้เป็นผู้คิดดี ทำดี พัฒนาสร้างตนเองให้เป็นผู้มีคุณค่ากระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความมีกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการร่วมตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณ
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ขนมขบเคี้ยว มอบให้กับผู้ต้องขังหญิงทั้ง 350 ราย และได้มอบของเล่นสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่คลอดและต้องเลี้ยงดูบุตรอยู่ภายในเรือนจำ จำนวน 1 ราย พร้อมได้ร่วมกันมอบอาหารกลางวันจัดเลี้ยงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงภายในเรือนจำกลางลำปางทุกคน ตลอดจนได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงเต้นรำกับกลุ่มผู้ต้องขัง ในชมรม TO BE NUMBER ONE ของเรือนจำกลางลำปางด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738