ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2560 / 16:18:07  
จังหวัดลำปาง จัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบจังหวัด แก่ผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง จัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบจังหวัด แก่ผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดลำปาง พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กว่า 8,000 คน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายนนี้ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางหน้าสนามสอบ

นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กล่าวว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย และกำหนดให้จังหวัดลำปาง จัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เพื่ออำนวยการจัดสอบแข่งขันดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ทั้งนี้ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง มีสนามสอบจำนวน 4 แห่ง รวมผู้เข้าสอบจำนวน 8,925 คน ได้แก่ 1.โรงเรียนลำปางกัลยาณี จำนวนผู้เข้าสอบ 1,740 คน 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนผู้เข้าสอบ 3,640 คน 3.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวนผู้เข้าสอบ 1,200 คน และ 4.โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวนผู้เข้าสอบ 2,345 คน ตำแหน่งที่เข้าสอบ ณ สนามสอบจังหวัดลำปาง มี 5 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2.นักสันทนาการปฏิบัติการ 3.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 4.ครูผู้ช่วย 5.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดลำปาง ตั้งขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 โทรศัพท์ 054-265012-3 เพื่อให้บริการข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ และรับแจ้งการทุจริตการสอบ การแอบอ้าง การหลอกลวงในการสอบ ในการนี้ จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน โปรดหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางหน้าสนาม พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของธุรกิจ ร้านอาหาร ที่พัก รถรับจ้าง ได้อำนวยความสะดวก และไม่ฉวยโอกาสแก่ผู้มาสอบในวันดังกล่าวด้วย การแต่งกายของผู้เข้าสอบ เสื้อยืดคอกลม หรือคอวี กางเกงวอร์ม ผ้ายืดเท่านั้น ไม่สวมรองเท้าหรือถุงเท้า กรณีสุภาพสตรีนับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้โพกผ้าเข้าได้ แต่ต้องขอดูบัตรว่านับถือศาสนาใด กรณีผู้เข้าสอบท้อง อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้อง ไม่สวมเครื่องประดับใดๆ ชาย/หญิง ผมจะต้องไม่ปิดหู ต้องรวบมัดไว้ให้เรียบร้อย สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ได้แก่ ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2 B หรือมากกว่า ยางลบ ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตพร้อมติดรูปหน้าตรง บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ หรือหมดอายุไม่เกิน 60 วัน หากมีการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/สกุล ฉบับจริง

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738