ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 กันยายน 2560 / 13:24:04  
จ.ลำปาง ประกอบพิธีบวงสรวง จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด
จ.ลำปาง ประกอบพิธีบวงสรวง จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบูชาเหล่าเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ศูนย์กลางในการถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีกำหนดการจะจัดงานพระราชพิธีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ โดยการดำเนินการจัดสร้าง จังหวัดลำปางได้ทำการจัดสร้างอาคารพระเมรุมาศจำลองขึ้น ตามแบบที่ทางสำนักพระราชวังและกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยพระเมรุมาศจำลองที่จัดสร้างขึ้นนี้ มีขนาดความกว้างของฐาน 16 x 16 เมตร ในแบบสถาปัตยกรรมไทยวิจิตรทรงปราสาท ลักษณะยอดปรางค์คล้ายพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีความสูงจากยอดฉัตรถึงฐาน 22 เมตร 34 เซ็นติเมตร มีทางขึ้น-ลงได้ 3 ทาง

โดยการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานจัดสร้างว่า ในภาพรวมทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักของความพอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 80 โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเกือบทั้งหมด ที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นเรื่องของการตกแต่งเก็บรายละเอียดเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดสร้างและตกแต่งพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด ให้แล้วเสร็จได้ทันตามที่พระราชพิธีกำหนด
ด้านนางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า ในส่วนของการตกแต่งรายละเอียดพระเมรุมาศจำลองฯ จะมีการตกแต่งรอบองค์ปราสาท กระจัง และยอดบุษบกพระเมรุมาศทั้ง 7 ชั้น ตามแบบสถาปัตยกรรมไทยวิจิตร ซึ่งจะทำให้พระเมรุมาศจำลองที่จัดสร้างขึ้นมีความสวยงามและสมพระเกียรติ โดยงานตกแต่งรายละเอียดจะสามารถดำเนินการให้เห็นเป็นรูปร่างได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 และคาดการณ์ว่าการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง รวมถึงการตกแต่งบริเวณสถานที่โดยรอบพระเมรุมาศฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงวันที่ 9 ตุลาคม
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนในนามจังหวัดลำปาง รับมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเยาวชนจิตอาสา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมจำนวนกว่า 2,000 ดอก ซึ่งทางจังหวัดลำปางจะได้นำไปใช้แจกจ่ายแก่ประชาชนที่จะมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 234

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738