ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 กันยายน 2560 / 12:30:41  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 22 กันยายนนี้

นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายสำคัญที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยกำหนดแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งเป็นกลไกในการเติมเต็ม สนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสมและพอเพียง โดยจังหวัดลำปางมีผู้ผ่านสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 205,805 ราย (13 อำเภอ 100 ตำบล)
กรมการค้าภายใน จึงได้ประสานกับกรมบัญชีกลางให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตร (EDC) ได้ตามวงเงินและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ติดตั้งเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการและรับโอนค่าซื้อสินค้าจากกรมบัญชีกลาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนร้านโชว์ห่วยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 5 ราย ในราคาพิเศษ เพื่อสามารถจำหน่ายต่ำกว่าราคาปกติ 15-20% และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ได้แก่ ป้ายติดหน้าร้าน (ไวนิล) ป้ายบริเวณชั้นวางสินค้า เป็นต้น โดยร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 3197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738