ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กันยายน 2560 / 11:16:18  
กลุ่มคนรักแม่เมาะ เกือบ 2,000 คน แสดงพลังและยื่นรายชื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
กลุ่มคนรักแม่เมาะ เกือบ 2,000 คน แสดงพลังและยื่นรายชื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวฐิติกาญจน์ วันทอง ประธานกลุ่มรักแม่เมาะ พร้อมด้วย เครือข่ายกลุ่มคนรักแม่เมาะ ชาวบ้าน และพนักงานจาก กฟผ.แม่เมาะ เกือบ 2,000 คน รวมตัวกันบริเวณสนามด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง สนับสนุนให้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ค.3 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ในวันที่ 23 กันยายนนี้

นางสาวฐิติกาญจน์ กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้มีการยื่นหนังสือเพื่อขอให้เลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ค.3 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2560 นั้น กลุ่มคนรักแม่เมาะ ขอแสดงพลังความคิดเห็น คัดค้านการดำเนินการของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอำเภอแม่เมาะ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวอ้างสิทธิว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชน แต่ไม่เคยมีการรับฟังเสียง หรือได้รับฉันทานุมัติจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มดังกล่าว ยังมีผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝง หาใช่การเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาและปกป้อง อ.แม่เมาะ อย่างแท้จริง กลุ่มคนรักแม่เมาะ ถือว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะนั้น มีความชอบธรรม เนื่องจากเป็นเวทีเปิดที่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ทุกภาคส่วน ได้รับฟัง และเสนอข้อคิดเห็นต่อโครงการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ดังนั้น พวกเรากลุ่มคนรักแม่เมาะ ขอเป็นหนึ่งในเสียงของประชาชนอำเภอแม่เมาะ สะท้อนไปยังผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ว่าพวกเรามีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ เราขอแสดงถึงพลัง ความสามัคคี ของคนแม่เมาะที่แท้จริง ที่ต้องการความสงบสุข และพัฒนาร่วมไปกับ กฟผ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน และขอยืนยัน ให้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ค.3 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ดังเดิม และขอเชิญชวนประชาชนผู้รักแม่เมาะทุกคน เข้าไปร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเวทีดังกล่าวด้วย
ด้านนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นผู้มารับข้อร้องเรียน โดยนางสาวฐิติกาญจน์ วันทอง ประธานกลุ่มรักแม่เมาะ อ่านแถลงการณ์ ต่อปลัดจังหวัดลำปาง ถึงวัตถุประสงค์ที่เดินทางมาในวันนี้ พร้อมกับยื่นรายชื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 กว่า 3 พันรายชื่อ ซึ่งทางด้านปลัดจังหวัดลำปาง ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ และจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยกลุ่มคนรักแม่เมาะ ต่างมีความพึงพอใจและได้แยกย้ายเดินทางกลับ โดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆเกิดขึ้น ในเวลาประมาณ 10.15 น.

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738