ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 กันยายน 2560 / 12:10:22  
หน่วยงานองค์กรเพื่อการกุศลใน จ.ลำปาง ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส
หน่วยงานองค์กรเพื่อการกุศลใน จ.ลำปาง ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9" ภายใต้โครงการ "กาชาดเยี่ยมให้กำลังใจเด็ก" ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้พิการและด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ โดยร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กออทิสติก ที่บริเวณอาคารพระราชทาน 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้พิการตาบอด ที่อาคารโรงอาหารร่วมจิตบวรพัฒน์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นหัวหน้าคณะ นำทีมคณะกรรมการบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส รวมจำนวนกว่า 200 คน พร้อมนำสิ่งของทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค มอบช่วยเหลือเป็นสวัสดิการ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับกิจกรรมโครงการ “กาชาดเยี่ยมให้กำลังใจเด็ก” จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้พิการและด้อยโอกาส ทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรเพื่อการกุศลในเขตพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการขึ้น เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการมอบความสุขเป็นของขวัญให้แก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน ที่เป็นกลุ่มเด็กพิเศษ พิการ และด้อยโอกาสเหล่านี้ได้มีโอกาส ได้รับความรัก ความเมตตา เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะดำรงชีวิต พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีจิตสำนึกที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เกิดความเทิดทูนในสถาบันพระกษัตริย์และพร้อมที่จะถวายความจงรักภักดีสืบไป
โดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการผู้บริหาร และทีม พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ตัวแทนของทั้งสองหน่วยงานด้วย เพื่อให้หน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแล อาทิเช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างทำความสะอาด, เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็น โทรทัศน์ กาต้มน้ำร้อน นมกล่องสำหรับดื่มบำรุงร่างกาย ขนมปังและขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738