ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 กันยายน 2560 / 15:00:05  
จังหวัดเชียงรายจัดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้
จังหวัดเชียงรายจัดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย นำกลุ่มเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชน จัดจำหน่ายสินค้าโอท็อป คุณภาพ ในวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ที่ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อำเภอเมืองเชียงราย

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายร่วมกับเครือข่าย จัดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ได้นำกลุ่มเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชน จัดจำหน่ายสินค้าโอท็อป คุณภาพ ในวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ที่ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดเป็นตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชนทั่วไป ให้เป็นเป็นตลาดนัดชุมชนต้นแบบที่มีสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรรายย่อย ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้าเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประกอบด้วย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดภัย เป็นต้น

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738