ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กันยายน 2560 / 09:13:48  
อผศ. ทำพิธีมอบเงินทุนการศึกษากว่า 60 ทุน ให้แก่เยาวชนบุตรหลาน ทหารผ่านศึกนอกประจำการในเขตพื้นที่ จ.ลำปางและ จ.แพร่
อผศ. ทำพิธีมอบเงินทุนการศึกษากว่า 60 ทุน ให้แก่เยาวชนบุตรหลาน ทหารผ่านศึกนอกประจำการในเขตพื้นที่ จ.ลำปางและ จ.แพร่
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง ร่วมส่งมอบความห่วงใยปรับทุกข์บำรุงขวัญ สร้างกำลังใจให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ นำเยาวชนบุตรหลานทายาททหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2,3 และ 4 ของทั้ง 2 จังหวัด ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับโอกาสทางปัญญารับมอบเงินทุนการศึกษาทั้งต่อเนื่องและรายปี ที่หอประชุม อาคารสโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง เป็นประธานพิธี โดยมีเยาวชนเด็กนักเรียน ทายาททหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น 63 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินทุนการศึกษา

สำหรับการมอบเงินทุนการศึกษาดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกองทัพ ในการที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวของกำลังพลทหารผ่านศึกนอกประจำการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่กำลังพล ตอบแทนคุณความดีของทหารผ่านศึกที่ได้เคยรับใช้ชาติ สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของกำลังพล ในเรื่องด้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้บุตรหลานทายาทของทหารผ่านศึก ได้มีต้นทุนชีวิตมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มากขึ้น และสูงขึ้นตามโอกาสความเหมาะสม ให้เด็กเยาวชนได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต
โดยการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเทียบเท่าจนจบปริญญาตรีภายในประเทศ แก่บุตร-ธิดา ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2,3 และ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวม 58 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษารายปีให้กับเยาวชนบุตรหลานอีก จำนวน 5 ทุน เป็นทุนบริจาคของหน่วยงานภาคธุรกิจ ได้แก่ ทุนจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และทุนสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 630,000 บาท

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738