ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2560 / 10:38:35  
สำนักงานสัสดีจังหวัดลำปาง แจ้งทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจคัดเลือกทหาร ในปี 2561ดำเนินการตรวจโรคก่อนเข้ารับราชการ
สำนักงานสัสดีจังหวัดลำปาง แจ้งทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจคัดเลือกทหาร ในปี 2561ดำเนินการตรวจโรคก่อนเข้ารับราชการ
สำนักงานสัสดีจังหวัดลำปาง แจ้งทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ในเดือน เมษายน 2561 ผู้ใดเห็นว่าตนเองมีโรค หรือสภาพร่างกายที่ไม่สามารถรับราชการได้ ให้ไปขอรับการตรวจสภาพร่างกาย ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

พันเอกจิตรกร แก้วลาย สัสดีจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในเดือนเมษายน 2561 ผู้ใดเห็นว่าตนเองมีโรค หรือสภาพร่างกายที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ (เกณฑ์ทหาร) ให้ไปขอรับการตรวจสภาพร่างกาย ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ กำหนดห้วงการตรวจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น เมื่อพ้นห้วงเวลาที่กำหนดจะไม่ดำเนินการตรวจโรคฯให้ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก 20 แห่ง ภาคกลาง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า , โรงพยาบาลอานันทมหิดล, โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ , โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และโรงพยาบาลค่ายอดิศร ภาคตะวันออก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ , โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี , โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ , โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม , โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน และโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ภาคเหนือ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พิษณุโลก) , โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ (นครสวรรค์) , โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ลำปาง) และโรงพยาบาลค่ายกาวิละ (เชียงใหม่) ภาคใต้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ , โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ หากมีข้อปัญหา สงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดลำปาง โทร 0-5426-5004

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 440

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738