ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2560 / 12:14:12  
จังหวัดลำปาง เปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม
จังหวัดลำปาง เปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม
จังหวัดลำปางเปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน การคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด-ตาย ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล รับแจ้งการเกิด-ตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เปิดให้บริการทุกวัน ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยตั้งในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยบริการให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้น จังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม ซึ่งเป็นส่วนย่อยของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน การคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด-ตาย ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล รับแจ้งการเกิด-ตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน (จำกัดเขตพื้นที่ผู้รับบริการ เฉพาะเขตพื้นที่ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง ได้แก่ เขตเทศบาลตำบลต้นธงชัย และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่อำเภอเมืองลำปางเท่านั้น)
โดยเปิดให้บริการทุกวัน ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง วันเสาร์ อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 233

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738