ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ตุลาคม 2560 / 13:45:16  
จังหวัดลำปาง ชี้แจงประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากไม่ได้ใช้จ่ายซื้อของในเดือนตุลาคม สามารถยกยอดไปใช้จ่ายในเดือนพฤศจิกายนได้
จังหวัดลำปาง ชี้แจงประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากไม่ได้ใช้จ่ายซื้อของในเดือนตุลาคม สามารถยกยอดไปใช้จ่ายในเดือนพฤศจิกายนได้
จังหวัดลำปาง ชี้แจงประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากไม่ได้จับจ่ายซื้อของในเดือนตุลาคม ยอดเงินจะถูกยกไปรวมกับเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากการติดตั้งเครื่อง EDC ยังไม่ครอบคลุมในอีกหลายพื้นที่

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดลำปาง ปัจจุบันภายในเขตพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ 100 ตำบล มีประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200,400 ราย ซึ่งขณะนี้มีผู้มารับบัตรแล้ว จำนวน 157,600 ราย และยังไม่ได้มารับบัตรอีกจำนวน 42,870 ราย สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ และยังไม่ได้รับบัตร สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็ปไซด์ www.epayment.go.th และสามารถไปรับบัตรได้ ณ จุดที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในขณะนี้มีประชาชนจำนวนมาก เข้าไปแย่งจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐที่ร่วมรายการ โดยหลายคนอาจคิดว่าต้องใช้เดือนนี้ให้ครบตามวงเงิน ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ใช้จ่ายในเดือนตุลาคมนี้ ยอดจะถูกยกนำไปรวมกับเดือนพฤศจิกายน รวมวงเงิน 2 เดือน เนื่องจากการติดตั้งเครื่อง EDC ยังไม่ครอบคลุมในอีกหลายพื้นที่ โดยในพื้นที่อำเภอสบปราบและอำเภอวังเหนือ ขณะนี้กำลังเร่งติดตั้งเครื่อง EDC ให้แล้วเสร็จ
ในขณะนี้ร้านธงฟ้าประชารัฐบางร้าน อาจฉวยโอกาสให้ผู้มีสิทธิเปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าเป็นเงินสด การกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งตามเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้ใดกระทำผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกกระทรวงพาณิชย์ถอนออกจากทะเบียนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และทางกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเรียกคืนเครื่อง EDC จากเจ้าของร้านทันที ส่วนผู้มีสิทธิที่ร่วมกระทำผิด จะถูกตัดสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ รวมทั้งอาจมีโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วย และหากประชาชนพบเห็นร้านที่จำหน่ายสินค้าเกินราคา และกระทำความผิดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือติดต่อแจ้งเข้ามาได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2109-2345

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 337

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738