ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2560 / 06:46:35  
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำ จ.ลำปาง มีความคืบหน้าแล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ 80
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำ จ.ลำปาง มีความคืบหน้าแล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ 80
รอง ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำ จ.ลำปาง และการจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ล่าสุดดำเนินการไปแล้วเกินกว่าร้อยละ 80 คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์หน้า

ที่ บริเวณลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง พร้อมร่วมประชุมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งบริเวณโดยรอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่จะมาร่วมงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีกำหนดการจะจัดงานพระราชพิธีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
โดยการลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของการดำเนินงานการจัดสร้าง พบว่าพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง ขณะนี้การจัดสร้างได้มีความคืบหน้าไปมาก โดยในส่วนโครงสร้างได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเกือบทั้งหมด และได้เริ่มดำเนินการตกแต่งรายละเอียดพระเมรุมาศจำลองทั้งภายในและภายนอก โดยส่วนยอดได้มีการตั้งประดิษฐานฉัตรทอง 9 ชั้น ส่วนหลังคาบุษบกได้ติดตั้งซุ้มบรรพ์แถลง ซุ้มรังไก่ และรอบพระเมรุมาศจำลองได้มีการติดตั้งเหม 3 ชั้น, บัวกลุ่ม 5 ชั้น, กาบพรหมศร, ติดตั้งคันทวย, บัวปลายหัวเสา และทำการกรุเสาทั้ง 4 ต้น รวมถึงได้เริ่มทำการกรุฉากหลัง ส่วนพื้นได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นกระเบื้องหินขัดและตกแต่งรายละเอียดบริเวณบันไดทางขึ้น-ลง ทั้ง 3 ทิศทาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในภาพรวมว่า การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการที่กำหนด ซึ่งได้จัดสร้างไปแล้วเกินกว่าร้อยละ 80 แม้ช่วงนี้จะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าคะนองแต่ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าพระเมรุมาศจำลองจะจัดสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างช้าไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นี้
สำหรับในส่วนความพร้อมในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดวางแผน ทั้งการจัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณงาน การจัดรถบริการรับ-ส่งประชาชนที่จะมาร่วมงานจากตัวเมืองถึงบริเวณลานพิธี การจัดเตรียมอุปกรณ์อาคารสถานที่ การวางแผนมาตรการความปลอดภัย รวมถึงแผนกรณีฉุกเฉินต่างๆ ทั้งนี้เพื่อจะอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์ให้ได้มากที่สุด โดยคาดว่าในวันงานพระราชพิธีฯ เฉพาะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะมีประชาชนชาวลำปางมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 3 – 4 หมื่นคน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 168

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738