ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2560 / 09:07:04  
เชียงราย บรรยากาศประชาชนจำนวนมากร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา
เชียงราย บรรยากาศประชาชนจำนวนมากร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ  เนื่องในวันออกพรรษา
จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

วันนี้ (6 ต.ค. 2560) ที่บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยงำเมือง อำเภอเมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวร่วมตักบาตรเทโวโรหณะด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณรจำนวน 200 รูป เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยพระสงฆ์และสามเณรเดินรับบิณฑบาตรลงจากบันใดวัดพระธาตุดอยงำเมืองกว่า 300 ขั้น ไปสิ้นสุดที่เส้นทางในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีประชาชนรอทำบุญตักบาตรจำนวนมาก สำหรับวันออกพรรษาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ หลังจากเสด็จไปเทศนาโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จพระพุทธเจ้าและนำข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำมาทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันทำบุญ ตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาของทุกๆ ปี เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวสืบไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 593

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738