ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ตุลาคม 2560 / 06:52:31  
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา
หลังจากที่ในหลายเขตท้องที่ของจังหวัดลำปาง ได้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันนับตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้น้ำบริเวณพื้นที่สูงหลายพื้นที่มีปริมาณมาก เพิ่มขึ้นฉับพลัน และได้ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจนทำให้น้ำในลำเหมืองเขตพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านระบายไม่ทัน เกิดน้ำป่าทะลักไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินและไร่นาได้รับความเสียหาย เฉพาะอย่างยิ่งในเขตท้องที่ชุมชนบ้านม้ากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก ชาวบ้านในชุมชนกว่า 30 หลังคาเรือน 3 หมู่บ้าน ต้องได้รับความเดือดร้อน โดยครั้งหลังสุดเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม ได้เกิดฝนตกหนักในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตรและอำเภอเกาะคา ซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้น้ำในลำน้ำแม่ตาลที่ไหลผ่านเขตชุมชนดังกล่าว มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรอีกครั้ง

ล่าสุดในช่วงบ่าย-เย็น ของวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากที่ว่าการอำเภอเกาะคา สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เทศบาลตำบลลำปางหลวง และจากส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบภัย พร้อมทั้งได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยจากการตรวจสอบชาวบ้านในพื้นที่ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า ในจุดบริเวณที่น้ำเอ่อล้นไหลทะลักนี้ แต่เดิมเป็นพื้นที่ร่องน้ำของลำน้ำแม่ตาล ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านชุมชนหมู่บ้าน โดยรอบบริเวณจะไม่มีบ้านเรือนปลูกสร้างและไม่มีถนนตัดผ่าน ต่อมาเมื่อชุมชนเกิดการขยายตัวมีบ้านเรือนหนาแน่นแต่เส้นทางถนนคับแคบ ชาวบ้านจึงมีความต้องการถนนเพื่อจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรในการเข้า-ออก จากนั้นจึงได้มีการดำเนินการจัดวางท่อน้ำซีเมนต์ขนาดใหญ่ให้น้ำในลำน้ำแม่ตาลไหลผ่านลงไปสู่แม่น้ำวัง และได้ทำการถมพื้นที่ด้านบนทั้งหมดทำเป็นถนนหมู่บ้านให้รถวิ่งสัญจรผ่านไปมาได้ เริ่มแรกที่ได้ทำการสร้างแล้วเสร็จใหม่ๆ ไม่มีปัญหาน้ำเอ่อล้นทะลัก แต่ต่อมาในช่วงระยะหลังกลับพบว่าน้ำมักจะเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในชุมชนหมู่บ้านทุกครั้งที่มีฝนตกหนักจนกลายเป็นปัญหาซ้ำซาก โดยคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากกิ่งไม้ เศษขยะต่างๆ รวมถึงตะกอนดินทราย ที่อาจไหลเข้าไปตกค้างอยู่ภายในท่อและอุดตัน ทำให้ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำระบายไม่ทันจึงเอ่อล้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่
โดยปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านม้ากลางแห่งนี้ แต่ละครั้งจะเกิดขึ้นนานประมาณ 2-3 วัน นานที่สุดไม่เกิน 5 วัน โดยจะส่งผลกระทบมากกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งเมื่อน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนก็จะมีระดับน้ำที่สูง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนข้าวของบ้านเรือนเสียหาย หากเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นต่ำก็จะไม่สามารถอยู่อาศัยได้ หากยกพื้นสูงหรือเป็นบ้านสองชั้นน้ำท่วมไม่ถึงแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ห้องน้ำในการขับถ่ายได้ รวมถึงต้องคอยระวังสัตว์มีพิษต่างๆ ที่จะหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ภายในบ้านด้วย ซึ่งในส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ประสานหน่วยงานเขตท้องที่ที่เกี่ยวข้องให้ได้เร่งทำการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยแล้ว สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้มอบหมายให้หน่วยงานเทศบาลและที่ว่าการอำเภอเขตท้องที่ ร่วมหารือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานชลประทานที่ 2 และหน่วยงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการเร่งด่วน เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับใช้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738