ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2560 / 12:31:25  
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายฝายกักเก็บน้ำห้วยเรียน หลังรับรายงานถูกน้ำป่าพัดพังถล่ม
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายฝายกักเก็บน้ำห้วยเรียน หลังรับรายงานถูกน้ำป่าพัดพังถล่ม
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตัวแทนจากหน่วยงานส่วนต่างๆ ทั้งจาก ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 (ลำปาง) สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล และจากส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อทำการสำรวจตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝายกักเก็บน้ำสาธารณะ "ฝายห้วยเรียน" หลังได้รับรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในลำน้ำแม่ตาล และได้พัดถล่มฝายกักเก็บน้ำจนพังเสียหาย

จากการลงพื้นที่ทำการสำรวจ พบว่าฝายกักเก็บน้ำห้วยเรียนได้ถูกน้ำกัดเซาะพัดจนขาดกลาง รวมถึงบริเวณแนวฝั่งตลิ่งได้ถูกน้ำพัดพังถล่มเป็นบริเวณกว้าง โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานเขตท้องที่รับผิดชอบได้กล่าวให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันนานเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำแม่ตาลได้เพิ่มระดับสูงขึ้นรวมทั้งไหลเร็วและแรงจนทำให้ฝายกักเก็บน้ำห้วยเรียน ที่สร้างขวางลำน้ำแม่ตาลอยู่ ไม่สามารถต้านทานแรงน้ำไหลได้จึงพังถล่มขาดออกจากกันเป็นสองส่วน โดยสาเหตุของการพังถล่มได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานสำนักงานชลประทาน ว่าฝายห้วยเรียน เป็นฝายกักเก็บน้ำที่ได้ออกแบบการก่อสร้างมาด้วยการใช้ดินเหนียวอัดทับเป็นแกนกลางและปูทับด้านนอกด้วยปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก ส่วนใหญ่ฝายลักษณะดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ซึ่งฝายห้วยเรียนได้ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2548 ใช้งานมานานกว่า 12 ปี วัสดุต่างๆ จึงเสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานไปตามกาลเวลา สำหรับในส่วนของการซ่อมแซมตัวฝายนั้น หากจะใช้แบบการก่อสร้างในลักษณะเดิมก็จะใช้งบประมาณราว 1.5 – 2 ล้านบาท แต่หากต้องการใช้แบบการก่อสร้างใหม่ก็จะใช้งบประมาณที่สูงกว่า
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ร่วมประสานกับที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร หารือร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หน่วยงานชลประทาน และหน่วยงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างฝาย ทั้งการสร้างโดยใช้แบบการก่อสร้างเดิม และใช้แบบการก่อสร้างใหม่ที่เห็นว่าเหมาะสม พร้อมคำนวณประมาณการค่าใช้จ่ายในภาพรวม และจัดทำเป็นโครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับใช้ในการดำเนินการจากทางจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำได้ใช้ประโยชน์จากฝายห้วยเรียนต่อไป ทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการ อุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ช่วยชะลอการไหลของน้ำแก้ปัญหาน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ รวมถึงแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งพังในช่วงฤดูฝน โดยที่ผ่านมามีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร ได้รับประโยชน์จากฝายกักเก็บน้ำห้วยเรียน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 หมู่บ้าน รวมกว่า 250 ครัวเรือน และพื้นที่เพาะปลูกอีกจำนวนหลายร้อยไร่

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738