ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2560 / 17:43:14  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุด

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประธานและเลขานุการคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงาน 17 คณะทำงาน อาทิ ฝ่ายตกแต่งสถานที่และก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง , ฝ่ายพิธีการ , ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม , ฝ่ายสถานที่จอด ยานพาหนะ และการขนส่ง เป็นต้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ การจราจร สถานที่จอดรถ และการให้บริการรถรับ – ส่ง ประชาชนในจุดจอดรถทั้ง 15 แห่ง โดยได้จัดเตรียมสถานที่จอดยานพาหนะ และรถขนส่งมวลชน เพื่อให้บริการประชาชนที่จะมาร่วมพิธี ประกอบด้วย สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จำนวน 25 คัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จำนวน 50 คัน เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จำนวน 20 คัน เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จำนวน 20 คัน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 20 คัน ลานประเสริฐแลนด์ จำนวน 20 คัน หอศิลปวัฒนธรรม มช. จำนวน 20 คัน ไร่ฟอร์ด ตรงข้ามหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 คัน หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 คัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 คัน ซึ่งจะมีรถสี่ล้อแดงให้บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่เดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฯ สำหรับบริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นสถานที่จัดงานฤดูหนาว ประชาชนสามารถเดินเข้าสู่สถานที่จัดพิธีได้เลย จากนี้สำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ ก็ได้เตรียมจัดรถบัสปรับอากาศ จำนวน 12 คัน สำหรับบริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางไปร่วมพิธีฯเช่นกัน
ในโอกาสนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. หลังจากนั้นเวลา 09.00 น. จะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งในวันเดียวกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิตในโครงการ “บริจาคโลหิต เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุระหว่าง 17-60 ปี ร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. และในช่วงเย็น 16.30 น. จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเตรียมการซักซ้อมด้านพิธีการ ขั้นตอนการวางดอกไม้จันทน์และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุด โดยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการตกแต่งและปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจำลองเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สำหรับเตาเผาดอกไม้จันทน์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การแต่งกายของประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกข์สุภาพ ในส่วนของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์สามารถสวมชุดประจำชนเผ่าเข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าวได้ โดยขอให้คำนึงถึงพระเกียรติของพระองค์ เท่าที่ท่านจะสามารถถวายความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 775

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738