ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 15:55:44  
มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมในการช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื่นที่
มณฑลทหารบกที่ 38  ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมในการช่วยเหลือประชาชน  หากเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื่นที่
มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่าน ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทธโธปกรณ์สนาม ในการช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน

ที่หน่วยขนส่งมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ พันเอก รุศมนตรี จิณเสน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธี ตรวจศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่38 ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือ กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน หากเกิดภัยพิบัติขึ้น ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า จะมีหน่วยงานของทางราชการและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เนื่องจาก ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ได้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน ทำให้พื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมต่าง ที่จะพาดผ่านในพื้นที่ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ ดังนั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 38 กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่ 10, กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารพรานที่ 32 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และ เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 380 นาย โดยจัดให้มีกำลังพลยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือของหน่วย นำมาตรวจ และสาธิตการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพล เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และเครื่องมือที่หน่วยมีอยู่ให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถดำรงชีพอยู่ได้

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 59

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738