ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 16:43:03  
น่านประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค
น่านประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค
จังหวัดน่านประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพรพะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ ศาลากลางจังหวัดน่าน นายไพศาลวิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นปะระธานการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพรพะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประชุม
การประชุมในครั้งนี้เป็นการซักซ้อมเตรียมความพรอ้มของแต่ละฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานในวันที่ 26 ตุลาคม 2560เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในวันที่ 26 ตุลาคม 2560เป็นวันสำคัญที่จังหวัดน่านจะร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพะรบรมศพ ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านได้การทำงานออกเป็น 9 ฝ่าย ประกอบด้วย 1.คระทำงานด้านการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ 2.คระทำงานประดับตกแต่งและปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้ที่มีสีเหลือง 3.คระทำงานฝ่ายสถานที่4.คณะทำงานฝ่ายจัดการถ่ายทอดสดและการปะรุชาสัมพันธ์ 5.คณะทำงานฝ่ายนิทรรศการพระราชประวัติ พะรราชกรณียกิจ 6.คณะทำงานฝ่ายพิธีการ และพิธีกร 7.คณะทำงานฝ่ายการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 8.คณะทำงานฝ่ายการรักษาพยาบาล 9.คณะทำงานฝ่ายจัดกาการและน้ำดื่ม
ซึ่งในแต่ละฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของคระทำงานระดับจังหวัด และโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพะระราชพิธีถวายพระเพลิงพะรบรมศพฯ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดน่านจึงได้กำหนดการฝึกอบรมและซักซ้อมความเ้ขาใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงาน พระราชพิธีถวายพะระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. วิหารหลวง วัดพะระธาตุแช่แห้ง พะระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ : นิสารัชต์ นิลสว่าง
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 94

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738