ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 08:06:05  
สวท.ลำพูน เชิญชวนชาวลำพูนน้อมใจอาลัยพ่อหลวง วันที่ 13 ตุลาคมนี้
สวท.ลำพูน เชิญชวนชาวลำพูนน้อมใจอาลัยพ่อหลวง วันที่ 13 ตุลาคมนี้
สวท.ลำพูน เชิญชวนประชาชนติดตามบรรยากาศการประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองและการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านรายการ ชาวลำพูนน้อมใจอาลัยพ่อหลวง วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 10.10-12.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน) นำโดย นายภานุมาส ปัญญามงคล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ดำเนินการบันทึกเทปบรรยากาศในการประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ที่สนามฟุตบอล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมสัมภาษณ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประเด็นภาพรวมการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประเด็นการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ธ เสด็จแดนลำพูน” และการฟ้อนเล็บเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ นายภิญโญ เพชรสลับสี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประเด็นความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูนและการดำเนินการตกแต่งสถานที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประเด็นกำหนดการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์และการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี สวรรคต 13 ตุลาคม 2560 ประชาชนสามารถติดตามรับฟังได้ในรายการ ชาวลำพูนน้อมใจอาลัยพ่อหลวง ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 10.10-12.00 น. ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง สวท.ลำพูน เอฟเอ็ม 95 เม็กกะเฮิร์ตซ, เว็บไซต์ สวท.ลำพูน และเฟซบุ๊ค เพจ สวท.ลำพูน FM 95
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรับฟังการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดลำพูน ในรายการ ชาวลำพูนน้อมใจอาลัยพ่อหลวง ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง สวท.ลำพูน เอฟเอ็ม 95 เม็กกะเฮิร์ตซ, เว็บไซต์ สวท.ลำพูน และเฟซบุ๊ค เพจ สวท.ลำพูน FM 95 ระหว่างวันที่ 12-20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.10-12.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738