ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 09:44:13  
จ.ลำพูน ประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง
จ.ลำพูน ประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง
จ.ลำพูน ประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังก่อสร้างเสร็จ ร้อยละ 100

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ที่สนามฟุตบอล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประกอบพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พระเมรุมาศจำลอง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4.30 x 4.30 เมตร มีชั้นเชิงกร 7 ชั้น ส่วนยอดเป็นที่ประดิษฐานของพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น) มีความสูงเท่ากับตึก 7 ชั้น ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คงเหลือการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ สำหรับการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์นั้นจะก่อสร้างใกล้กับพระเมรุมาศจำลอง และจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 496

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738