ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 10:59:22  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน และจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตำบลปางหมูและตำบลหมอกจำแป่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน และจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  ตำบลปางหมูและตำบลหมอกจำแป่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน และจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตำบลปางหมูและตำบลหมอกจำแป่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เช้าวันนี้(13 ตค)นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน และจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตำบลปางหมูและตำบลหมอกจำแป่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ 2 ข้างถนนเข้าหมู่บ้านแม่สะงา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านโอท็อป เพื่อการท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง โครงการพระราชดำริปางตอง ปางอุ๋ง และเป็นเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ บ้านรักไทยและ น้ำตกผาเสื่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน โดยร่วมกันตัดหญ้า/ดายหญ้า 2 ข้างทางตั้งแต่บ้านกุงไม้สัก-บ้านแม่สะงาและบ้านหมอกจำแป่- บ้านแม่สะงา หว่านต้นปอเทือง ที่บริเวณสองข้างทางและปลูกต้นไม้ภายในวัดแม่สะงา และบริเวณ 2 ข้างทาง/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศรชัย ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738