ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 12:11:37  
พุทธศาสนิกชาวน่าน ร่วมใจบำเพ็ญกุศลและทำบุญ ครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
 พุทธศาสนิกชาวน่าน  ร่วมใจบำเพ็ญกุศลและทำบุญ ครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
พุทธศาสนิกชาวน่าน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ ครบ 1 ปี วันสวรรคต น้อมเกล้าฯอุทิศส่วนบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ วัดป่าคอวัง พุทธศาสนิกชาวน่าน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ ถวายบาตร ครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูสุนทรวรนาถ เจ้าอาวาส วัดป่าคอวัง เป็นประธานฝ่าย ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่ลาดภูสาโยงเทียบผ้าไตรบังสุกุลวางไว้เบื้องหน้าพระสงฆ์ ประธานพิธีประเคนผ้าไตรพระสงฆ์ สดัปปกรณ์ ถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำอุทิศถวาย จากนั้นผู้ร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมกัน รับฟังธรรมเทศนา และนั่งสมาธิตั้งจิตภาวนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทุกคนต่างตั้งจิตภาวนาและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้อภิบาลคุ้มครองดวงพระวิญญาณขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย สำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าว เพื่อน้อมเกล้าฯอุทิศส่วนบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความภักดีความกตัญญูกตเวทิตา น้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุกมาตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738