ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 14:18:45  
อพท.น่าน จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
อพท.น่าน จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท)ร่วมกับชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9

ที่วัด ศรีบุญเรือง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท)ร่วมกับชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยการน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และยังเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ของชาติถูกทำลาย รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดน่าน โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมดำเนินการตามข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดี ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามสถานที่ต่างๆ ให้มีความสวยงานตามธรรมชาติ โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พิจารณาเห็นว่าพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำน่านเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว. ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (แผนงานบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีศักยภาพที่จำดำเนินการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และยังจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาท่องเที่ยวฝั่งตำบลม่วงตึ๊ด มีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมแม่น้ำน่านบริเวณบ้านศรีบุญเรืองให้เป็นทุ่งดอกปอเทือง ดอกดาวเรือง ดอกทานตะวัน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายทอดเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาเรียนรู้อิกด้าย

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738