ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 15:07:28  
ชาวเมืองน่านพร้อมใจกันคืนผืนป่าด้วยความเต็มใจเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นบนพื้นที่ต้นน้ำ
ชาวเมืองน่านพร้อมใจกันคืนผืนป่าด้วยความเต็มใจเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นบนพื้นที่ต้นน้ำ
ชาวเมืองน่านพร้อมใจกันคืนผืนป่าด้วยความเต็มใจเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นบนพื้นที่ต้นน้ำตามโครงการประชารัฐน่านสมัครใจ คืนภูเขาให้เขียวขจีตามโครงการประชารัฐน่านสมัครใจ คืนภูเขาให้เขียวขจี

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงติด ตามโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน(เขาหัวโล้น) ระยะที่ ๒ ซึ่งมีนายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน ร่วมรับฟังด้วย โดยมีนายสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอสันติสุข เป็นผู้รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของอำเภอสันติสุขปัญหาเขาหัวโล้นของพื้นที่อำเภอสันติสุข ณ.ห้องประชุมเมืองพงษ์ ที่ว่าการอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุขมีทั้งหมด 3 ตำบลประกอบด้วยตำบลดู่พงษ์ ตำบลป่าแลวหลวง และตำบลพงษ์ มีประชาชนและเกษตรกรทำกินบนพื้นที่เขาหัวโล้น เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้วยความสมัครใจที่จะลงมาทำกินในพื้นที่ราบข้างล่างมีเกษตรกรที่แจ้งความจำนงค์ไว้ว่าจะยอมคืนพื้นที่ให้กับทางราชการนำไปฟื้นฟูป่าต้นน้ำและจะไม่กลับขึ้นไปทำกินอีกจากทั้ง 3 ตำบลไม่กลับไปทำกินในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ มีผู้แสดงความจำนงที่จะคืนผืนป่าถึง ๑๒๑ รายเพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นในอำเภอสันติสุขแห่งนี้ซึ่งในอดีตประชาชนส่วนใหญ่ทำไร่ข้าวโพดเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล,กองทัพภาคที่ ๓ และ จังหวัดน่าน ตามโครงการประชารัฐน่านสมัครใจ คืนภูเขาให้เขียวขจีเป็นการจัดที่ดินให้กับชุมชนและประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นการจัดระเบียบคนและพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมดุล โดยที่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน.

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ : นิสารัชตื นิลสว่าง
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738