ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 15:45:16  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอเกาะคาทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยทุกอำเภอทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลฯ พร้อมกับส่วนกลาง
โอกาสนี้ พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้แสดงพระธรรมเทศนา ถวายเป็นพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จากนั้น นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ได้เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ บำเพ็ญจิตภาวนา เป็นระยะเวลา 89 วินาที และร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738