ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2560 / 07:35:07  
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย โดยได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลขึ้น ที่ศาลาการเปรียญสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา สวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า พร้อมใจแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดขาว-ดำ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

สำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าว จังหวัดลำปางได้จัดทำขึ้นพร้อมกันกับจังหวัดอื่นๆ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อน้อมเกล้าฯ สักการะแสดงความเคารพต่อพระบรมศพอุทิศส่วนบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความภักดีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุกมาตลอดรัชสมัย
โดยโอกาสนี้ พระอดิศร นันทพุทโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ได้เมตตาขึ้นธรรมมาสน์แสดงพระธรรมเทศนา ให้ประชาชนผู้มาร่วมงานพิธีได้สดับตรับฟัง โดยได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องเกี่ยวกับ การประพฤติปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนให้อยู่ในศีลธรรมตามหลักธรรมคำสอน และการประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตา เพื่อทำความดีตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีความสำคัญว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐได้เสด็จสู่สวรรคาลัย พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายจึงสมควรที่จะกระทำความดีเพื่อตอบแทนบูชาคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งการทำความดีนั้นสามารถกระทำได้สองวิธี คือ 1) อามิสบูชา การบูชาด้วยสิ่งของเช่น การสละทรัพย์ถวายเป็นพระราชกุศล และ 2) การปฏิบัติบูชา คือการทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งการปฏิบัติบูชานี้นับเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นคุณค่ามากกว่าอามิสบูชา ดังนั้นพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลาย จึงควรได้น้อมนำเอาหลักทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ประการ มาเป็นหลักปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยผู้ซึ่งได้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738