ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2560 / 11:43:43  
รองผู้ว่าราชการลำปาง นำประชาชน อุบาสก อุบาสิกา ในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปลงผมนาคอุปสมบทหมู่ 98 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9
รองผู้ว่าราชการลำปาง นำประชาชน อุบาสก อุบาสิกา ในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปลงผมนาคอุปสมบทหมู่ 98 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพร่วมกันนำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน และเยาวชนนักเรียน นักศึกษาชาย ในเขตพื้นที่จากทั้ง 13 อำเภอ รวมจำนวน 98 คน เข้าร่วมประกอบพิธีทางพุทธศาสนาปลงผมบวชนาค ตามโครงการ "บรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย

โดยทางหน่วยงานเจ้าภาพได้จัดให้มีการประกอบพิธีปลงผมบวชนาคขึ้น ที่ บริเวณรอบพระเจดีย์ซาวและพระอุโบสถ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำผู้ขอเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง และผู้ปกครอง รวมถึงพุทธศาสนิกชน ศรัทธาญาติโยม ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะแสดงความเคารพต่อพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเป็นประธานทำการขลิบผมเป็นปฐมฤกษ์ ให้แก่นาคที่จะเข้าร่วมในการบรรพชาอุปสมบทหมู่ โดยตลอดการประกอบพิธีได้รับความเมตตาจาก พระอดิศร นันทพุทโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เป็นหัวหน้าคณะนำทีมพระพี่เลี้ยงร่วมกันปลงผม ทำพิธีเข้านาคและประกอบพิธีทางศาสนา เตรียมการบรรพชาอุปสมบทหมู่เป็นพระภิกษุ-สามเณร ให้แก่นาคผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ สำหรับการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ตามโครงการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “ทำดีด้วยใจ” โดยหลายหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังแห่งจิตศรัทธาของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ ให้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเพื่อเป็นมหากุศลอุทิศถวายแด่ดวงทิพย์วิญญาณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี ของการเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2560 โดยนาคที่จะเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ทั้ง 98 รูป จะได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความภักดี เดินตามรอยพ่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ทำการบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุ-สามเณร ที่พระอุโบสถวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ในตอนเช้าเวลา 09.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นี้

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738