ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 ตุลาคม 2560 / 10:15:00  
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดย นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้

เวลา 10.30 น. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่พื้นถนนสาธารณะของบ้านเช่า (ไม่ทราบบ้านเลขที่) ตั้งอยู่ถนนเลียบแม่น้ำวัง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและเจรจาพูดคุยผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว ได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาไว้หลายแนวทางซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงนัดหมายผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 20 ต.ค. 2560 ทั้งนี้ ประธานชุมชนกำหนดดำเนินการโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยจะเชิญชวนชาวชุมชนร่วมกันลงมือพัฒนาพื้นที่ในวันที่ 21 ต.ค. 2560 โดยเทศบาลนครลำปางจะให้การสนับสนุนเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการด้วย
เวลา 13.30 น. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนมีกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ที่ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ เทศบาลนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งพบว่า มีกองขยะสะสม (ของเก่า) เป็นจำนวนมาก โดยผู้ถูกร้องยินดีให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางดำเนินการจัดเก็บในบางส่วนแล้ว โดยมีกำหนดนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ บุตรหรือญาติของผู้ถูกร้อง สนง.ธนารักษ์พื้นที่จังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด ในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกร้องให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ในวันที่ 24 ต.ค. 2560
เวลา 14.30 น. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็นของกำมะถัน โดยการเผาทำให้เกิดควันไฟ ของโรงงานผลิตไม้ตะเกียบและไม้จิ้มฟัน ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและพูดคุยเจรจากับเจ้าของโรงงาน ได้กำหนดให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประธานชุมชน เพื่อตรวจสอบระบบของเตาเผาไหม้และกลิ่นตามข้อร้องเรียนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 20 ต.ค. 2560

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738