ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 ตุลาคม 2560 / 13:32:09  
จังหวัดลำปาง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและพิธีเผาดอกไม้จันทน์
จังหวัดลำปาง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและพิธีเผาดอกไม้จันทน์
จังหวัดลำปาง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและพิธีเผาดอกไม้จันทน์จากสุสานไตรลักษณ์ (ประตูม้า) เป็นบริเวณลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใกล้เคียงพระเมรุมาศจำลองแทน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค และจังหวัดลำปางได้กำหนดจัดพิธีดังกล่าว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ สุสานไตรลักษณ์ (ประตูม้า) นั้น
บัดนี้ ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า ได้กำหนดให้ก่อสร้างพระจิตกาธาน หรือที่เผาดอกไม้จันทน์ จากสุสานไตรลักษณ์ (ประตูม้า) เป็นบริเวณลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใกล้เคียงพระเมรุมาศจำลองแทน

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738