ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 ตุลาคม 2560 / 10:16:58  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลำปาง ส่งผลงานประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

นายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาในการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยคำขวัญที่ชนะเลิศของแต่ละจังหวัดจะนำไปผลิตบนผืนผ้าสีขาว และนำมาเย็บต่อกันทั้ง 76 จังหวัด ให้เป็นผืนใหญ่ เพื่อใช้ในการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง ส่งผลงานร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยคำขวัญต้องมีชื่อจังหวัดหรือคำอื่นที่สื่อถึงชื่อจังหวัดลำปาง และมีคำภาษาอังกฤษคู่กัน (ตัวอย่าง : “ลำปางก้าวไกลไร้ทุจริต เป็นภารกิจของเราทุกคน Our mission is to free Lampang from corruption”) สามารถส่งคำขวัญได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงานต่อคน ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะระดับประเทศด้วย โดยส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ http://www.nacc.go.th/lampang ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง อาคารศาลาประชาคม ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทร 054-221347-9

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738