ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 ตุลาคม 2560 / 16:20:14  
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ และชาวอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ นิมมานพัชรินทร์ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ และนางมนชยา ตันตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน มีประชาชนทั่วไปและจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยมีผู้บริจาคโลหิต 144 ราย ได้โลหิต 57,600 ซี.ซี. มีผู้บริจาคดวงตา 17 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะ 16 ราย

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738