ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2560 / 15:04:19  
อำเภอฝาง ตั้งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ภัยหนาว ปี 2560
อำเภอฝาง ตั้งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ภัยหนาว  ปี 2560
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ ภัยหนาว ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ตลอดจนเตรียมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ อำเภอฝาง จึงได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยหนาว ประจำปี 2560 โดยมีนายอำเภอฝาง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอฝาง เป็นคณะกรรมการ โดยให้มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ประชาชน ระมัดระวังรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ป่วย และคนชรา สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ และรับบริจาคเครื่องกันหนาว เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้ากันหนาว สำหรับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพื่อป้องกันความหนาวเย็น จาก มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสรและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยหนาว สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 และ 053-451155 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738