ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤศจิกายน 2560 / 11:10:22  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ประกอบการเเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ยอดรวมสะสม 4 วัน จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย

นายสุรนาถ ขุนศรี พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงได้เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยยอดสะสมถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 อำเภอแม่สะเรียง มีผู้ประกอบการลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน มียอดผู้ประกอบการลงทะเบียน สะสม 4 วัน จำนวนทั้งสิ้น 139 ราย โดยโครงการตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าให้มีพื้นที่ค้าขาย ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางภาครัฐและภาคเอกชนจะบูรณาการร่วมกันในการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน ในรูปตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green Marget, ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้, ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจจำหน่ายสินค้าเกษตร, ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข, ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด, ตลาดประชารัฐ Modern Trade ,ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส., ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ
อำเภอแม่สะเรียง จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738