ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤศจิกายน 2560 / 18:34:22  
สรุปยอดการลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14 พฤศจิกายน 2560 มีผู้สนใจลงทะเบียน รวม 56 ราย
สรุปยอดการลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14 พฤศจิกายน 2560 มีผู้สนใจลงทะเบียน รวม 56 ราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับประชาชน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีผู้สนใจลงทะเบียน รวม 56 ราย

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับประชาชน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีผู้สนใจลงทะเบียน รวม 56 ราย ดังนี้
ผู้ลงทะเบียนที่สนใจตลาดประชารัฐ ได้แก่ 1.ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จำนวน 53 ราย/ 2.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 51 ราย/ 3.ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด จำนวน 25 ราย/ 4.ตลาดประชารัฐ Modern Trade จำนวน 1 ราย/ 5.ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จำนวน 12 ราย/ 6.ตลาดประชารัฐต้องชม จำนวน 12 ราย/ 7. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 2 ราย
ผู้ลงทะเบียนแบ่งตามประเภทสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่าย ได้แก่ 1.สินค้าเกษตร จำนวน 13 ราย/ 2.สินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน 12 ราย/ 3.ผักผลไม้ปลอดภัย จำนวน 9 ราย/ 4.อาหารสดแปรรูป จำนวน 5 ราย/ 5.สินค้าโอทอป จำนวน 11 ราย/ 6.เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลาและอาหารทะเล จำนวน 1 ราย/ 7.ข้าวสาร ของแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ จำนวน 2 ราย/ 8.สินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 ราย/ 9.อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง จำนวน 12 ราย/ 10.อื่นๆ จำนวน 15 ราย
ประเภทของผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ได้แก่ 1.เกษตรกร จำนวน 12 ราย/ 2.กลุ่มโอทอป จำนวน 5 ราย/ 3.ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 13 ราย/ 4.วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 ราย/ 4.พ่อค้า แม่ค้า จำนวน 22 ราย/ 5.อื่นๆ 2 ราย
โครงการตลาดประชารัฐ เปิดให้ผู้สนใจขอยื่นลงทะเบียน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สอบถามและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ หรือ www.Market.moi.go.th

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738