ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤศจิกายน 2560 / 11:48:07  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม Video Conference ชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม Video Conference ชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม Video Conference ชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดตลาดประชารัฐในวันที่ 5 ธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการกำหนดแนวทางการจัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ และจัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับโครงการตลาดประชารัฐ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยต้องการเพิ่มพื้นที่ทำมาค้าขาย เพิ่มโอกาส และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร หาบเร่แผงลอย หรือผู้ประกอบการรายใหม่
สำหรับ ยอดการลงทะเบียนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,953 ราย (27 พ.ย. 60) เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ จากการรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference ) ซึ่งมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการตลาด เพื่อจัดอบรมซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการขายให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงการตั้ง Chief Marketing (CMO) หรือผู้ดูแลตลาดในขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐทั่วประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่กำลังพิจารณาขยายพื้นที่และขยายเวลาให้มากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีตลาดค้าขาย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยการลงทะเบียนนั้น จะต้องไปด้วยตัวเอง พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ฉบับ แจ้งความจำนงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่าย และประเภทของตลาดที่ต้องการจะจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด/อำเภอของตนที่อาศัยอยู่จริง และต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดที่กำหนดไว้เพียงแห่งเดียว แต่สามารถเลือกตลาด 3 อันดับ รวมทั้ง ต้องดำเนินการจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดนั้นๆ ซึ่งหลังจากปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทางอำเภอจะนำข้อมูลผู้ที่มาลงทะเบียนไปแยกแยะข้อมูล เพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณาจัดสรรพื้นที่ค้าขายไปยังตลาดต่างๆในโครงการ หากผู้สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์.0-5311-2704 หรือ www.market.moi.go.th หรือ ช่องทาง Line กลุ่ม ตลาดประชารัฐ CM

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง /ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738