ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2560 / 13:58:49  
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017" ที่จังหวัดเชียงราย
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017" ที่จังหวัดเชียงราย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอล นำทีมคาราวาน "ดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น สัญจร 2017" ปิดโครงการที่จังหวัดเชียงราย หลังเดินสายสร้างการรับรู้การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แกประชาชนแล้ว 11 ครั้งทั่วประเทศ ส่งเสริมประชาชนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ พร้อมร่วมมือ ขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สู่ Thailand 4.0

วันนี้(2 ธ.ค. 60) ที่จังหวัดเชียงราย พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” เป็นครั้งที่ 12 ที่จังหวัดเชียงราย โดยมีสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และประชาชนร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลในฐานะหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ตรงกันพร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง ความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความแข็งแกร่งในอนาคตรวมทั้งประโยชน์ของนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามขีดความสามารถทางรายได้จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำหรับการจัดกิจกรรมคาราวานสัญจรครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV เพื่อสร้างความน่าสนใจรวมไปถึงการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การทำตลาดออนไลน์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันกับโลกดิจิตอลรวมทั้งให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และเผยแพร่ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต และด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดกิจกรรมคาราวานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 ในทุกภูมิภาคของประเทศมาแล้ว 11 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรีลพบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา บุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี พิษณุโลก และลำปาง จนมาสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากคนไทย และชาวต่างชาติ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างกว้างขวาง

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 467

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738