ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2560 / 17:20:30  
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
จิตอาสาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช ทำแนวกันไฟ ปลูกต้นไม้ ที่หนองน้ำสาธารณะหนองเขียว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันนี้( 5 ธันวาคม 2560) เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จิตอาสาจังหวัดเชียงราย จำนวน 3,000 คน ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้และทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ที่บริเวณหนองเขียว เป็นหนองน้ำสาธารณะบ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาจังหวัดเชียงราย ด้วยชุดจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชน มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันสำคัญของชาติ ซึ่งจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจของจังหวัดเชียงราย และทุกภาคส่วน ได้รวมพลังความสามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัว มีการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น มีการมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 100 ผืนจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืชบริเวณหนองเขียว ตามโครงการคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับหนองเขียว เป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ มีพื้นที่ประมาณ 457 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าชุมชนประมาณ 80 ไร่ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือตำบลจันจว้าใต้ กับตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่แหล่งอาหารของชุมชน เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาผิวดินให้บริการประชาชนจำนวน 1,646 ครัวเรือน เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคประมาณ 8,500 คน

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738