ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 10:35:14  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดเชียงราย พร้อมใจรวมพลังจิตอาสาข้าราชการ เจ้าหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลฯ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดเชียงราย พร้อมใจรวมพลังจิตอาสาข้าราชการ เจ้าหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลฯ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดเชียงราย พร้อมใจรวมพลังจิตอาสาข้าราชการ เจ้าหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานในพิธีนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสา "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบศูนย์และเลี้ยงอาหารกลางวัน เครื่องดื่มแก่ผู้รับที่เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดยได้นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนที่จิตอาสาทุกคนจะกล่าวคำปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยคำว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน และเนื่องวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันสำคัญของชาติ ประกอบด้วย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและทุกภาคส่วน จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดินขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า พัฒนารอบบริเวณสำนักงาน หน่วยงาน และการเก็บเศษใบไม้ เศษขยะ ที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการตัดตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้กลับมาเรียบร้อย และสวยงามในหน่วยงานอีกด้วย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 307

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738