ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 11:13:54  
จังหวัดเชียงราย เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับจัดระเบียบสังคมและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดเชียงราย เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับจัดระเบียบสังคมและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม และป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (6 ธ.ค. 60) นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมอินคำ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสืบสวน จับกุม และบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความพร้อมในทางวิชาการ ทักษะการสืบสวนจับกุม ในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาการมั่วสุม เยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือปัญหาทางสังคมอื่นๆ
นายจรัญ ยะม่อนแก้ว ป้องกันจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานจัดระเบียบสังคมของแต่ละหน่วยงาน คณะทำงานการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด กว่า 120 คน และเจ้าหน้าที่จากอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 30 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้มีความพร้อมในทางวิชาการ ทักษะการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 688

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738