ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 16:03:51  
จังหวัดน่าน กลุ่มพลังจิตอาสา ร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
จังหวัดน่าน กลุ่มพลังจิตอาสา   ร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำกลุ่มพลังจิตอาสา ร่วมกัน พัฒนาทำความสะอาด โครงการทำด้วยใจ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่บริเวณพุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำผู้บริหารระดับสูง ทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนจิตอาสา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อให้พื้นที่มีความสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 อีกทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ จะมุ่งมั่นตั้งใจมา มาทำกิจกรรมสาธารณประประโยชน์ ด้วยการทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดไป ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ต่างร่วมใจทำความสะอาดเช็ดถู เก็บกวาดขยะ ในพื้นที่ เกิดความสวยงาม โดย ได้รวมพลังเป็น จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภัคดี ร่วมกัน ด้วยจิตอาสาทำความดี ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่วัดวาโบราณสถาน กิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตั้งใจมา มาทำกิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักและภักดี .................................................

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738